На горната галерија може да видите некои од објектите низ Европа каде се употребени нашите производи за ѕидни и кровни решенија, внатрешна конструкција како и описот на употребените производи.