Сертификати за заштита на животната средина

На следниот линк може да ги најдете сите потребни RUUKKI сертификати за заштита на животната средина за сите наши производи

ENVIRONMENT CERTIFICATES